RACŁAWICKA CENTER
WYNAJEM BIUR WROCŁAW

\

AKTUALNOŚCI

Odpowiedź Racławicka Center na COVID-19

28.10.2020

Pandemia COVID-19 wpływa na codzienne życie każdego z nas. My ze swojej strony staramy się, aby nasi Najemcy mogli bezpiecznie i bez zakłóceń prowadzić swoją działalność. Naszym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich klientów i pracowników. Nasze działania obejmują:

Częstsze sprzątanie

Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania w ciągu dnia. Często czyścimy powierzchnie, punkty częstego dotykania (przyciski windy, klamki, włączniki)

Wprowadzenie zasady D-D-M

Zachęcamy do przestrzegania obowiązku zachowania dystansu, dezynfekcji rąk, w tym celu ustawiliśmy dozowniki z płynami dezynfekującymi w częściach wspólnych oraz zasłaniania twarzy – noszenia maseczek lub przyłbic.

Zachowanie odległości i dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniu oraz zasad poruszania się w częściach wspólnych

Przyjęliśmy zasady dotyczące zachowania odległości fizycznej i dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach (windach, aneksach kuchennych). Zapewniają one ograniczenie kontaktu osobistego do minimum. Przeprogramowaliśmy windy tak, aby w  czasie postojów otwierały się w celu wymiany powietrza.

Widoczne oznakowanie

W biurowcach umieściliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecenia te pomagają naszym gościom i klientom oraz przypominają im, jak funkcjonować w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i komfortu Najemców:

Zachowuj bezpieczną odległość

Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących dystansu społecznego — zachowuj odpowiednią odległość od innych.

Bądź ostrożny

Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasłaniania twarzy. Maseczka, przyłbica, czy inny rodzaj zasłonięcia twarzy są obowiązkowe w częściach wspólnych nieruchomości.

Czyść i dezynfekuj powierzchnie

W miar możliwości wycieraj biurka i blaty przed i po użyciu, dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń/aneksów kuchennych do wspólnego korzystania

Myj i dezynfekuj ręce

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund. Dezynfekuj ręce po wejściu do budynków.

Zasłaniaj usta

Podczas kaszlu lub kichania zasłaniaj usta i nos chusteczką, rękawem lub łokciem.

Jeśli źle się czujesz

Zostań w domu, aby zapewnić bezpieczeństwo innym!


ilustracja: Gend Altmann /Pixabay