RACŁAWICKA CENTER.
WYNAJEM BIUR WROCŁAW.

Miejsce

Wrocław jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce.  Jako coraz prężniej działający ośrodek biznesowy przyciąga licznych inwestorów. Sprzyja temu sąsiedztwo Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz doskonała komunikacja lotnicza, drogowa, kolejowa i wodna.

Wrocław to także centrum sportowe i kulturalne na światowym poziomie, czego dowodem jest przyznanie miastu prawa organizacji meczy EURO 2012 i tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Jako ośrodek akademicki stanowi również ważne zaplecze dla wysoko wykształconych kadr.